Tereza Darmovzalová: Ve světle řízených událostí

Datum: 06.05.2021 — 30.05.2021
Začátek: 19:00

Otevírací doba: středa – neděle, 11 – 19 hodin

Kurátorka: Markéta Jonášová

Audiovizuální umělkyně Tereza Darmovzalová představuje na výstavě v etc. galerii imerzivní videoinstalaci, která vybízí k hledání souvislostí mezi pěstováním rostlin, technologickým pokrokem a kulturou práce v kapitalismu. Vizuální koláž obrazů unifikovaných pěstíren plodin, okrasných zahrad a vizualizací interiérů doplňuje dialog zaměstnance produkčního skleníku zeleniny a pracovníka botanické zahrady, ve kterém obě postavy plánují uskutečnit zásadní převrat na základě nepozorovatelných změn. Ačkoliv se zdá, že jejich plánování směřuje do budoucnosti, povědomé obrazy z přítomnosti tento časový horizont zpochybňují a odhalují rysy převratu, jehož se stáváme přímou součástí.

Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury.