Rezidence

VÝSLEDKY

 

etc. galerie vyhlašuje open call na REZIDENCE pro umělkyně, kurátory, teoretičky či akademické pracovníky, kteří se zabývají výzkumem či tvorbou pohyblivého obrazu.

etc. galerie systematicky podporuje tvorbu současných umělců a umělkyň pracujících s pohyblivým obrazem, poskytuje odbornou reflexi tohoto média a přispívá ke zlepšení jeho institucionálního zázemí. V roce 2024 poprvé pořádá rezidenční programy zaměřené na oblast umění pohyblivého obrazu.

Cílem rezidenčního programu není vytvoření nového audiovizuálního či teoretického díla, ale nabídnout příležitost k udržitelné, pečlivé a koncentrované práci a možnost rozvíjet svůj výzkum. Náplní může být například vlastní studium teorie pohyblivého obrazu, příprava kurátorské koncepce, psaní disertační práce, rešerše, příprava scénáře či nového audiovizuálního díla. 

V závěru rezidence proběhne veřejný výstup odvíjející se od charakteru výzkumu a praxe rezidentů a rezidentek. Projekt nabízí dvě měsíční rezidence v období červenec a srpen. Rezidence nezahrnuje ubytování, ale pracovní prostor a prostředky pro rozvoj vlastního výzkumu. 

NABÍZÍME: 

POŽADUJEME:

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích etc. galerie nejpozději do 13. 5. 2024. Vybraní účastníci a účastnice budou kontaktování skrze email. 

Vaše případné dotazy rády zodpovíme na emailu mail.etcgalerie@gmail.com