Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík: Technologie sebedotýkání oka

 
 

Datum: 01.07.2021 — 25.07.2021

vernisáž: 1. 7. 2021
otevírací doba: středa – neděle, 11 – 19 hodin

kurátor: Tomáš Kajánek

Samostatná výstava Lucie Rosenfeldové a Matěje Pavlíka

Dvoukanálová video instalace Lucie Rosenfeldové a Matěje Pavlíka představuje fenomén tzv. fosfénů neboli vnitřního zraku. Autoři toto téma nahlížejí z historické perspektivy západního vědeckého poznání a zaměřují se na to, jaké typy imaginace těla a tělesnosti může zakládat. Ve svých dílech se snaží nabídnout takovou imaginaci, která se kriticky staví k reliktům západních přírodních věd.

Podíváme-li se v zrcadle na své oči, které ještě před chvílí ukazovaly záblesky světla za víčky, zjistíme, že teorie o vnitřním světle jsou liché. Zakreslíme-li výboje světla po dráždění oka do protokolu, předestíráme si laboratorní podmínky naší vlastní imaginace.

Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva kultury ČR.