Přistižená skutečnost (prezentace autora)

 
 

Datum: 04.07.2018
Začátek: 19:00

V létě se v etc. galerii představí formou prezentací a promítacích večerů Tomáš Hlaváček, student dokumentární tvorby na FAMU. Ve své dvouměsíční výzkumné rezidenci se bude věnovat metodickým postupům tzv. spontánního filmu. Těžiště dané práce se dotýká témat aktivní divácké participace, problematiky čtení dokumentární reprezentace a role mobilního telefonu v dokumentování každodennosti.

Jak píše sám autor: “Byl to právě sovětský montážník Dziga Vertov, který si ve své urputné dokumentární snaze zachytit žitou skutečnost ve své autentické čistotě vytkl imperativ – „přistihnout život při činu“. Jedná se o nedefinovatelný akt přistižení, který nemá pevnou a jasnou povahu a jehož nejednoznačnost v dějinách audiovizuálního média vedla k různým formám a postupům reprezentace reality.”

Tvůrčí princip, se kterým plánuje Hlaváček pracovat, vychází ze spontánního gesta pozorovatele vzhledem k nahodilé bezprostřední situaci. Spontánnost je tak nepřipravenou a neplánovanou reakcí na podnět vnější skutečnosti a tudíž nemá předem definované téma. Není-li předem definované téma, není tak možné ani předem definovat motivaci k pozorování dané situace.

Doprovodné akce k projektu Tomáše Hlaváčka budou probíhat v rozmezí 4. 7. – 9. 9. 2018

Závěrečná prezentace díla, které vznikne během rezidenčního pobytu umělce, proběhne 5. 9. 2018.

Program etc. galerie je finančně podpořen granty od Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.