Politika pravdy III – Obraz druhého (Ivo Deković a Erkan Özgen)

 
 

Datum: 12.06.2018
Začátek: 19:00

Politika pravdy III – Obraz druhého

Kdo je náš „druhý“? A jak s jeho obrazem pracuje kamera? Třetí kapitola výzkumného projektu Politika pravdy se soustředí na průsečíky dokumentárních přístupů se současným postkoloniálním myšlením. Namísto popisování postkoloniálních podmínek a hledání jejich proměn, však budou v průběhu dvou večerních promítání představena umělecká díla, která pracují s inkluzí komunit definovaných kulturní odlišností. Tato inkluze může probíhat buď změnou formátu – kamera a s ní i divák se přizpůsobí prostředí, nebo vlastním uchopením zobrazovacích prostředků.

Po večerech, ve kterých jsme společně s filozofem Josefem Fulkou diskutovali o Neslyšících jako vlastní kulturní komunitě a promítali videa filmového kolektivu Karrabing, se tentokrát zaměříme na snímky odrážející vlastní jazyk a vnímání portrétovaných. Na programu máme dvě videa: Ivan nepotřebuje televizi (1997) od Ivo Dekoviće a Wonderland (2016) od Erkana Özgena. V prvně jmenovaném dokumentárním videu se kameraman vydává na noční procházku s Ivanem, který od narození nevidí. Dokumentární obraz tímto způsobem vypovídá o své vlastní podstatě a limitech záznamu. Druhý snímek zachycuje neslyšící kurdského chlapce, který za pomoci gest a znakového jazyka popisuje traumatickou zkušenost s válkou.

Večer doprovodí svým komentářem Hynek Trojánek, scenárista a sociální pracovník, který se dlouhodobě zajímá o zobrazování lidí s postižením ve filmech či seriálech a danému tématu se věnoval i ve své bakalářské práci na ETF UK. Mimo jiné také pravidelně bojuje s etickým PR neziskových organizací.

Promítaná videa:

Ivo Deković: Ivan braucht keinen Fernseher (1997)

Erkan Özgen: Wonderland (2016)

 

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

Politika pravdy III – Obraz druhého

1. 5. – 17. 6. 2018