Martin Zvěřina
Tající jezero

 
 

Datum: 28.08.2015 — 20.09.2015
Začátek: 19:00

Výstava v běžném smyslu znamená přímou prezentaci a instalaci již hotové práce. Avšak jedním ze stěžejních ideologických bodů etc. galerie je umožnit konkrétnímu umělci nebo umělcům, aby s jejím prostorem pracovali na bázi laboratoře, nebo studia chcete-li. Termín „autorská výstava“ se na této platformě pak může stát daleko strukturovanějším označením, které v sobě koncentruje nejen vlastní proces, ale i uchopení osobního znejistění a povahu experimentu. Tedy věcí, které mohou jindy být pokládány za nepatřičné při setkání diváka s definitivní podobou vizuálního umění. Martin Zvěřina v etc. galerii zkrátka nepředstavuje jen cosi ze své současné tvorby. Vícevrstvý charakter jeho obrazového a estetického smýšlení se zde bude odvíjet v rozpětí celého trvání instalace. Výsledkem tudíž nebude výstava, ale umělec pracující přímo v galerijním prostoru, v němž přirozeně vybočuje ze svých zažitých stereotypů.

Kurátor: Radim Langer