Komentovaná prohlídka výstavy Once Upon a Time in Planýrka

Datum: 22.05.2024 — 22.05.2024
Začátek: 19:00

Srdečně zveme do etc. galerie na komentovanou prohlídku výstavy Tamary Spalajković Once Upon a Time in Planýrka. Výstavou provede umělkyně společně s kurátorkou Nelou Klajbanovou.

Once Upon a Time in Planýrka je vyprávěním o mezidruhovém soužití na brněnské stráni Planýrka. Společensko-urbanistický development v něm doplňují spekulativní narativy mapující antropogenní vliv a postupné proměny krajiny. Výstava navazuje na umělecký výzkum Tamary Spalajković Imaginace jako cesta ke spravedlivějším prostorovým politikám, v němž autorka lokalitu se složitými vlastnickými vztahy dlouhodobě sleduje, a mimojiné zpochybňuje stávající postupy městského plánování, které ignorují místně specifické mnohodruhové soužití. Není pochyb o tom, že prostor jako ekologická nika utrpěl antropocentrickými rozvojovými projekty; lze však vyprávět i jiné příběhy – hlubokou historii odolnosti vůči změnám životního prostředí. Planýrka je tak případovou studií mnohem širší problematiky – politiky městského plánování, urbanizace a spontánní sukcese.