Filip Turek
Jenny Holzer 1989

 
 

Datum: 09.10.2012 — 21.10.2012
Začátek: 19:30

Na začátku se Filipovi Turkovi zdál sen. Vlastně to nebylo na začátku, ale uprostřed. Ve snu spatřil to, na co nemohl dlouho přijít. Romantik by napsal: K nebohému umělci zmítanému tisíci a jednou pochybností sestoupil bůh spánku Hypnos, kterému se zželelo trápící ho se mladíka, a napověděl mu podobu jeho budoucí dvoj-výstavy v galerii Ferdinanda Baumanna a galerii etc. Před umělcem se tehdy zjevil geometrický obrazec, mřížové formy, složený z do sebe spojených pásků a řemenu. Nadšení spícího Turka bylo o to větší, že v oboru abstraktní tvorby se nikdy necítil pevný v kramflecích. Zbývalo pouze propašovat obraz z hájemství nevědomí do bdělosti. Transpozice snu do umělecké praxe má bohatý rodokmen spojovaný s genialitou výjimečných renesančních mistrů i utilitárním vnitřním modelem surrealistů. V konkrétním případě Filipa Turka se nejednalo o „spánek rozumu plodící příšery“, jak se jmenuje nejznámější list grafického cyklu Francisca Goyi. Paralelní snovou událost bude třeba hledat jinde. Vazby pásků evokují známou historku o tom, jak německý fyzik August Fridrich Kekulé von Stradonitz (1829–1896) dospěl ke strukturálnímu vzorci benzenu. Ve snu uviděl šestici opic, jak se střídavě drží jednou za tlapu a podruhé za tlapu a za ocas a tvoří propojený kruh. Podivné chování opic si spící Kekulé interpretoval jako dvojitou a jednoduchou vazbu analogickou vazbám atomů vodíku a uhlíku v struktuře molekuly benzenu. Německý organický fyzik, tak ve snu spatřil metaforu „cyklických vazeb“, a tím pádem rozřešení problému, o němž do té doby dlouho a bezúspěšně přemýšlel. Podobně Filip Turek přetavil ve snu viděné do duhového řetězu míru a citace slavné instalace Jenny Holzer. Nad vším pak bdí génius normalizačního spankingu Jiří Winter-Neprakta.

Podle snáře: opici viděti znamená, varuj se pochlebovačů. Opice hráti si značí „hloupost tě pronásleduje“. Pásek stříbrný je znamením skutečného přátelství a pásek zlatý pak duchaplné lásky. Z toho neplyne nic nebo jen, že sen přeje připraveným.

Ondřej Chrobák

VIDEO ARTYČOKU Z VÝSTAVY