Lenka Klodová
Abeceda

 
 

Datum: 11.04.2013 — 05.05.2013
Začátek: 19:00

A-Anotace: “Hledání konvenčně definované alfabetické vztahové přímky ve vícerozměrovém prostoru mezilidských kontaktů”. Zdravím Lenka

B-Bytostná umělkyně. Neméně však lidská bytost.

C-Citlivost filmu nerozhoduje. Fotografie jsou digitální.

D-Domluva předchází aktu focení. Obraz dva v jednom.

E-Ekvilibristika jazyka v obraze.

F-Fotografie je bezbřehým okem. Kouká na nás a my na ni. Skoro to vypadá, že nevíme, kam máme koukat, protože nevidíme její oči.

G-Gramatiku lze použít jako nástroj k opravování umění v jeho důslednosti. Občas už je ovšem přiliš pozdě.

H-Hlas:Vztahy lidské příliš mezilidské.

CH-Chyby jsou v umění přípustné, ale nejsou odpustitelné. (Bouřlivý smích by mohl působit nepatřičně) Chybí! Některá písmena chybí!

I-Inu umění.

J-Je důležitější počet fotogtafií nebo předem vymezený počet písmen? Kdo jsou ti lidé?

Jezdila napříč Českou republikou, až ji neposednost náhody těchto tváří přivedla do polské nížiny.

K-Klaunská dvojice by mohla křivit přílišnou jednoduchost. Přezdívky jsou falešnými jmény demaskovaného páru. Jenže nakonec tady také nejsou a koncept je opět děravou odrůdou výtvarného umění. Jeho otvory hledíme do bílé zdi.

L-Lenka Klodová je českou postmoderní umělkyní. Její tvorba má blízko k  feministickým tendencím, jejichž americké koráby nakonec přirazily i k evropským břehům za klidného šumění ocasní ploutve mořské panny.

M-Mořská panna v samoobsluze je starší performancí Lenky Klodové.

N-Následnost je dána notoricky vštěpovaným řádem srozumitelnosti.

O-Od písmen vedou odrážky. Každá pomlka je zaplnitelná. Jméno bez počátku je zaplněným tichem obsahu.

P-Projekt je zpravidla ohraničeným útvarem. Jeho parametry jsou dány pohybem v jistotě. Příběh projektu začíná paradoxním ukončením jeho podoby. Hranice jsou vymezeny.

Q-Quido tu není. Nebo je?

R-Radim Langer podlehl abecednímu pořadí a chňapl po hozené rukavici prázdných řádků za písmeny.

S-Slova jen tak tak stačila.

T-Téma zná své publikum. Tisková zpráva obkresluje kontury výstavy.

U-Umění se občas tváří jako něco jiného než umění. Jako pohled, který na nás, jeho diváky, odkudsi pokradmu civí, aniž bychom to tušili.

V-Výstava je médium, v němž lze řadit nebo naopak cokoliv zpřeházet. Výstava je přístupná všem bez rozdílu národnosti, věku či barvy pleti, včetně malých ratolestí. Věnování odhaluje pravdu konkrétních jmen.

W-Walter B.: Jméno, znak a znamení

X-Xerox

Y-Ypsilon je cesta, která se uprostřed štěpí do dvou opačných stran.

Z-Zlomovým okamžikem budou jednotlivá mínění. Zaměnitelnost je skutečná.

Radim Langer