Program 2021

Datum:

říjen 2021 (hlavní projekce 5. 10.)

Představy komunity VII: Elementární možnosti propojení

Kurátoři: Anna Remešová, Lukáš Likavčan, spolupráce s Fotograf Festivalem

Co by se stalo, kdyby úplně přestala platit vědecká fakta? Zavládne chaos, znemožňující popis dění, nebo naopak dostanou prostor jiné typy vnímání a poznávání světa? Jak propojit „číslovost” s citlivostí a do středu umístit vztahy – ty mezilidské i mimolidské? Jak vystoupit proti času a konvenčnímu vnímání prostoru, který nám vnucuje modernita?

Snaha o jiný popis planetárních pohybů a zákonitostí, který by upustil od vědecké objektivity a racionality, nemusí nutně vyústit v nejednoznačnost lidského jednání nebo v bezbřehou individuální spiritualitu, jež se pohodlně vyhýbá jakémukoliv angažovanému spolubytí. Naopak, umělecká díla, která byla vybrána pro promítací pásmo Elementární možnosti propojení, ukazují, že přístup propojující lidskou přítomnost s přírodními živly, se šťávami a žílami země, nám nabízí takovou citlivost, která je nutná k proměně vykořisťujícího způsobu života. Víme totiž, že ne každý má stejný přístup ke zdrojům, které ze země extrahujeme, ne pro každého utíká čas stejně. Pro někoho je voda záchranou, pro jiného nebezpečím. Těla některých slouží k uspokojení potřeb jiných. A svoboda je pohyblivá kategorie.

Díla Denisy Langrové a dvojice Denise Ferreira de Silva a Arjuna Neuman nás vybízí k prožití takového živelného pohybu, který nespadá do našeho historického pojímaní času. Lesy, řeky, zvířata jako by existovala v jiném tempu, které není lineární. Jak ale takové tempo pochopit, zažít? Jak se k němu vůbec přiblížit? András Cséfalvay a Emilija Škarnulyté se oproti tomu zase noří do kritiky vědecké měřitelnosti, nutnosti popisu a rozlišitelnosti prvků, které ale možná rozlišitelné vůbec nejsou. Oba hledí s melancholií do minulosti, aby vynalezli jinou budoucnost.

listopad – prosinec 2021

Představy komunity VIII: Moji významní druzí

Kurátoři: Markéta Jonášová, Tomáš Kajánek, ve spolupráci s platformou D’EST