Program galerie 2020

Datum:

30.5. 2020 – 28.6. 2020

Představy komunity II: Sdílení krajiny

hlavní projekce: 11. 6. 2020

performance Půda Hlína Zem Nikoly Brabcové a Karin Šrubařové: 25. 6. 2020

kurátorky: Anna Remešová, Alžběta Bačíková a Markéta Jonášová

V rámci druhé kapitoly celoročního programu Představy komunity, který byl nazván Sdílení krajiny, bude etc. galerie prezentovat videa, která reflektují vztah komunit a přírodní krajiny.  Ke slovu se tak dostane například komunitou podporované zemědělství, různé pozemkové spolky nebo družstevní podniky, jež preferují potřeby přírody před ekonomickými zájmy, které jsou založené na vytěžování přírodních zdrojů, lidské práce a životů. Projekční blok Sdílení krajiny navazuje na skupinovou výstavu Poslední den stvoření, která běží až do konce léta v ústecké Galerii Hraničář. Také výstavu tvoří z velké části pohyblivý obraz, který z různých úhlů pokládá otázky po vztahu člověka a krajiny, kterou obývá. Sdílení obrazů se promítá do sdílení krajiny. 

Právě lokální snahy o záchranu krajiny, které jsou rámovány komunitním způsobem spolužití, jsou konkrétními utopiemi současnosti, jež se pokouší vymanit z antropocentrického kolonialismu přírody a napravit to, co ještě napravit lze. Zkušenost s ohrazováním půdy a společně sdílených statků, kterou zintenzivnil neoliberalismus, ale ukazuje, že budeme do budoucna potřebovat i mnohem více, než jen utváření komunit. Jsou tedy takové konkrétní utopie cílem nebo prostředkem politického boje? Jak zohlednit toxicitu prostředí jako nutnou součást našeho spolužití na planetě? A v jaké krajině budeme žít za sto let?

6.7. 2020 – 9.8. 2020

Představy komunity III: Nusle, Nusle

kurátorka: Markéta Jonášová

umělci: Alžběta Kvasničková, Vojtěch Rada

Výstava s názvem Nusle, Nusle vychází ze stejnojmenného absolventského projektu Alžběty Kvasničkové na VŠUP, který se zaměřil na urbanismus a možnosti rozvoje této městské části za pomoci sociálního průzkumu a spolupráce s místními obyvateli. V galerii budou výstupy tohoto projektu rozšířeny o multimediální dílo umělce Vojtěcha Rady a doprovodný akce se zaměří na reflexi proměny Nuslí a zapojení jejích obyvatel do programu galerie.

1.9. 2020 – 4.10. 2020

Lea Petříková – samostatná výstava

Lea Petříková (*1992) je umělkyně a teoretička pracující dlouhodobě s pohyblivým obrazem a v současnosti působící na pražské FAMU. Ve svém novém projektu se bude věnovat propojení environmentálních témat a motivu kolektivu. V rámci autorské výstavy v etc. galerii bude zkoumat témata observace a interakce s pozorovaným prostředím – ve smyslu osobním i kolektivním, a psychedelický zážitek jakožto individuální i kolektivní akt posunu vědomí.

15.10. – 15.11. 2020

Představy komunity IV: Vysíláme

Jak by vypadala výstava přenášená v televizním vysílání v současnosti? Má dnes televize, která čím dál více ztrácí své výsadní postavení při přenosu informací na úkor dalších kanálů, stále revoluční potenciál při demokratizaci distribuce umělecké tvorby? Jak by mohla vypadat současná výstava pohyblivého obrazu v televizním vysílání, a jakému publiku by byla určena? V rámci posledního výstavního bloku se zaměříme na úlohu televize při rozšiřování diváckého okruhu současného uměleckého videa, a tím i šíření dopadu děl, jež reprezentují představy o různých komunitách.

26.11. 2020 – 20.12. 2020

Jiří Žák – samostatná výstava

Jiří Žák (*1989) se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Více než rok a půl pracuje na uměleckém výzkumu zaměřeném na Československý zbrojní průmysl v období od konce 50. let, zejména pak na jeho v minulosti silné obchodní vztahy se Sýrií. Bádání slouží jako podklad pro obecnější otázky, jako například problematiku české, potažmo československé identity ve vztahu k mimo-evropským Druhým. Na výstavě v etc. galerii bude rozvíjet otázky spojené s tímto výzkumem a testovat své uvažování nad pohyblivým obrazem jako médiem příběhu.