Program galerie 2020

Datum:

4.5. 2020 – 29.5. 2020

Představy komunity I: Spolek přátel pohyblivého obrazu

kurátorky: Alžběta Bačíková a Markéta Jonášová

Projekt Spolek přátel pohyblivého obrazu je věnován různým formám kolektivní organizace umělců a umělkyň pracujících s pohyblivým obrazem. Prostřednictvím seminářů i promítání odpovídá na otázku, jakým způsobem umělecká sdružení mohla a mohou přispívat k rozvoji produkce uměleckého videa.

30.5. 2020 – 28.6. 2020

Představy komunity II: Sdílení krajiny

kurátorka: Anna Remešová

Druhý blok cyklu Představy komunity se zaměří na díla pohyblivého obrazu reflektující vztah specifických společenství k přírodní krajině, a to především takový, který je odlišný ve srovnání s převládajícím kapitalistickým modelem, jenž vnímá přírodu jako zdroj obohacení a přímého užitku. Kurátorované pásmo videí v prostoru etc. galerie proběhne paralelně s výstavou na příbuzné téma v ústecké Galerii Hraničář, kterou připravila Anna Remešová.

6.7. 2020 – 9.8. 2020

Představy komunity III: Nusle, Nusle

kurátorka: Markéta Jonášová

umělci: Alžběta Kvasničková, Vojtěch Rada

Výstava s názvem Nusle, Nusle vychází ze stejnojmenného absolventského projektu Alžběty Kvasničkové na VŠUP, který se zaměřil na urbanismus a možnosti rozvoje této městské části za pomoci sociálního průzkumu a spolupráce s místními obyvateli. V galerii budou výstupy tohoto projektu rozšířeny o multimediální dílo umělce Vojtěcha Rady a doprovodný akce se zaměří na reflexi proměny Nuslí a zapojení jejích obyvatel do programu galerie.

1.9. 2020 – 4.10. 2020

Lea Petříková – samostatná výstava

Lea Petříková (*1992) je umělkyně a teoretička pracující dlouhodobě s pohyblivým obrazem a v současnosti působící na pražské FAMU. Ve svém novém projektu se bude věnovat propojení environmentálních témat a motivu kolektivu. V rámci autorské výstavy v etc. galerii bude zkoumat témata observace a interakce s pozorovaným prostředím – ve smyslu osobním i kolektivním, a psychedelický zážitek jakožto individuální i kolektivní akt posunu vědomí.

15.10. – 15.11. 2020

Představy komunity IV: Vysíláme

Jak by vypadala výstava přenášená v televizním vysílání v současnosti? Má dnes televize, která čím dál více ztrácí své výsadní postavení při přenosu informací na úkor dalších kanálů, stále revoluční potenciál při demokratizaci distribuce umělecké tvorby? Jak by mohla vypadat současná výstava pohyblivého obrazu v televizním vysílání, a jakému publiku by byla určena? V rámci posledního výstavního bloku se zaměříme na úlohu televize při rozšiřování diváckého okruhu současného uměleckého videa, a tím i šíření dopadu děl, jež reprezentují představy o různých komunitách.

26.11. 2020 – 20.12. 2020

Jiří Žák – samostatná výstava

Jiří Žák (*1989) se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Více než rok a půl pracuje na uměleckém výzkumu zaměřeném na Československý zbrojní průmysl v období od konce 50. let, zejména pak na jeho v minulosti silné obchodní vztahy se Sýrií. Bádání slouží jako podklad pro obecnější otázky, jako například problematiku české, potažmo československé identity ve vztahu k mimo-evropským Druhým. Na výstavě v etc. galerii bude rozvíjet otázky spojené s tímto výzkumem a testovat své uvažování nad pohyblivým obrazem jako médiem příběhu.