Program galerie 2020

Datum:

1.9. 2020 – 4.10. 2020

Vernisáž: 1.9.2020, 18:00

Lea Petříková: Správci Paláce vidění

Umělkyně Lea Petříková si ve autorském projektu osvojuje různé formy pohyblivého obrazu, aby divákům vyprávěla příběhy, jež pojednávají o médiu filmu a jeho povaze, o (ne)možnosti zachycení a přenosu viděného, a o nepostihnutelnosti zážitků přesahujících naše chápání. 

Úvodní scéna: internetová přednáška začíná a na hoře se schází zvláštní skupina osob. Hledání se stává filmem, co bylo filmem se rozpadá a akademická půda se otřásá pod spletencem významů. Podaří se správcům Paláce vidění dostat zpět tam, kde se kdysi ztratili? Výstava zve návštěvníky, aby se připojili k výpravě za hledáním mytického Paláce i osobní mytologie.

15.10. – 15.11. 2020

Představy komunity IV: Vysíláme

Jak by vypadala výstava přenášená v televizním vysílání v současnosti? Má dnes televize, která čím dál více ztrácí své výsadní postavení při přenosu informací na úkor dalších kanálů, stále revoluční potenciál při demokratizaci distribuce umělecké tvorby? Jak by mohla vypadat současná výstava pohyblivého obrazu v televizním vysílání, a jakému publiku by byla určena? V rámci posledního výstavního bloku se zaměříme na úlohu televize při rozšiřování diváckého okruhu současného uměleckého videa, a tím i šíření dopadu děl, jež reprezentují představy o různých komunitách.

26.11. 2020 – 20.12. 2020

Jiří Žák – samostatná výstava

Jiří Žák (*1989) se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Více než rok a půl pracuje na uměleckém výzkumu zaměřeném na Československý zbrojní průmysl v období od konce 50. let, zejména pak na jeho v minulosti silné obchodní vztahy se Sýrií. Bádání slouží jako podklad pro obecnější otázky, jako například problematiku české, potažmo československé identity ve vztahu k mimo-evropským Druhým. Na výstavě v etc. galerii bude rozvíjet otázky spojené s tímto výzkumem a testovat své uvažování nad pohyblivým obrazem jako médiem příběhu.