Program galerie 2020

Datum:

10. 12. 2020 – 10. 01. 2021

Jiří Žák: DeepReal Havel

U příležitosti převzetí Ceny Indíry Gándhiové v roce 1994 přednesl Václav Havel projev, ve kterém popisuje světový řád po rozpadu Sovětského svazu. Výstava představuje upravenou verzi Havlova projevu, přetvořenou umělcem Jiřím Žákem a badateli Tomášem Profantem a Ondřejem Horkým-Hlucháněm z pozic postkoloniální teorie.

Jiří Žák (*1989) se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Více než rok a půl pracuje na uměleckém výzkumu zaměřeném na Československý zbrojní průmysl v období od konce 50. let, zejména pak na jeho v minulosti silné obchodní vztahy se Sýrií. Bádání slouží jako podklad pro obecnější otázky, jako například problematiku české, potažmo československé identity ve vztahu k mimo-evropským Druhým.