Radim Labuda
Nemoc absolutna

 
 

Datum: 31.07.2014 — 30.08.2014
Začátek: 19:00

Zpátky. Rok 1953. Manhattan.

„Tohle je požadavek poněkud neobvyklý,“ řekl dr. Greatman a jeho slova obsahovala – alespoň doufal – nanejvýš chvalitebné sebeovládání. „Pokud mi je známo, je to poprvé, co tibetský klášter žádá dodání počítače. Nerad bych byl indiskrétní, ale jenom stěží se můžu domnívat, že by váš podnik měl pro takový stroj seriózní použití. Mohl byste mi vysvětlit, co s ním zamýšlíte dělat?“

„S radostí,“ odvětil láma, upravil si své hedvábné roucho a opatrně odložil logaritmické pravítko, jež používal při přepočtu peněz. „Váš počítač Mark V. je schopen provádět jakoukoli běžnou matematickou operaci až do desátého řádu. My se ovšem při své práci zajímáme o písmena, ne o čísla. Když vás požádáme, abyste modifikovali výstupní obvody, stroj bude tisknout slova, a ne sloupce cifer.“

„Tomu dost dobře nerozumím…“

„Tohle je projekt, na kterém pracujeme poslední tři století – fakticky co byla lámaserie založena. Odporuje to vašemu způsobu myšlení, a tak doufám, že než to všechno vysvětlím, budete naslouchat pozorně.“

(podle povídky Arthura C. Clarka, “Devět miliard božích jmen”, 1953)