Sára Märc

Sára Märc (ona/on) je research-based umělkyní a kurátorem. Absolvovala magisterské studium na pražské DAMU. Ve vlastním uměleckém výzkumu a v kurátorské praxi se zabývá především tématy ekologie, ne-lidské subjektivity a opomíjenými příběhy lidsko-přírodních vztahů. V současnosti se věnuje výzkumu více-než-lidských perspektiv v rámci uhelné těžby. Je také kurátorkou multidisciplinárního prostoru Cross Attic a čtenářské platformy Composting Reading Club.