Představy komunity VI: Lekce kolektivní samoty

 
 

Datum: 01.09.2021
Začátek: 18:00

Jak můžeme komunikovat se sousedy ze stejné čtvrti? Jaké prostředky a místa k tomu využíváme, a kdo k nim nemá přístup?

Etc. galerie srdečně zve na komentované promítání filmu Lekce kolektivní samoty a diskusní setkání na téma sousedské komunikace v nuselské čtvrti, kde se galerie nachází. Filmařka Anna Kryvenko v krátkém snímku skládá historické i současné záběry míst a událostí, jež utváří městské zázemí pro sousedské vztahy nejen v Nuslích. Na promítání naváže debata s představiteli místních spolků a sousedských iniciativ o úloze architektury, městských části či sociálních sítí při utváření lokálních vazeb.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. města Prahy.

This event is in the Czech language only.