Představy komunity III: Projít skrz

 
 

Datum: 16.07.2020 — 16.08.2020

 

 

Vernisáž: 16. 7. 2020

Komentovaná prohlídka s autory: středa 12. 8. 2020 od 18h

Otevírací doba: pátek–neděle, 10–17 h či po předchozí domluvě na mail.etcgalerie@gmail.com

Autoři výstavy: Alžběta Kvasničková & Vojtěch Rada

Kurátoři: Markéta Jonášová & Tomáš Kajánek

Architekta Alžběta Kvasničková a umělec Vojtěch Rada ve společném výstavním projektu procházejí územím Nuslí, aby zachytili historické i současné, materiální i subjektivní prvky, které formují svébytný ráz této městské čtvrti. V anglickém jazyce odkazuje termín walk-through k návodnému provádění prostorem za účelem jeho nového poznání, ve světě počítačových her tento pojem značí sdílené procházení hrou za účelem poskytnutí nápovědy ostatním hráčům. Autoři výstavy se tak společně s místními obyvateli ocitají v roli průvodců, kteří odkrývají fenomény utvářející život v Nuslích. Série mapových modelů zachycuje podstatné prostorové prvky a umožňuje nalézt nové možnosti jejich vzájemné provázanosti prostřednictvím kartografické abstrakce. Mapy nahlíží na prostor s odstupem, archivují minulost a vykreslují nové způsoby vytváření cest a prostupů, které se zrcadlí v pohyblivém obrazu. Vystavená videa zhmotňují představy o možnostech těchto alternativních tras, konkrétně visuté stezky pro pěší a cyklisty, jež vede podél vlakové trati, a propojení spodních Nuslí se stanicí metra Vyšehrad prostřednictvím eskalátoru. Navržené intervence využívají existující dopravní infrastrukturu či topografický profil nuselské čtvrti. Architektonický pohled na podstatné aspekty Nuslí doplňují komentáře místních obyvatel, se kterými se lze seznámit během virtuálního putování sousedstvím etc. galerie. V počítačové hře BLOK Vojtěcha Rady lze obejít blok domů ohraničený ulicemi Sarajevská, Rejskova a Fričova a naslouchat rozhovorům pořízeným s obyvateli čtvrti. Ověřená sociologická metoda rozhovoru je konfrontována s nahodilostí rozhovorů pořízených po telefonu či během náhodných setkání na ulici. Tento přístup otevírá problematiku nadužívání pojmu participace v architektonické i umělecké praxi a zachycuje místní sousedskou komunitu v participativní grotesce otázek, odpovědí, vzkazů a vzpomínek.

Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR a MM Print.