Politika pravdy V – O dokumentární nejistotě

 
 

Datum: 27.11.2018 — 06.01.2019
Začátek: 19:00

Závěrečná (pátá) kapitola programu o dokumentárních tendencích v současném uměleckém videu je věnována dílům, které se prostřednictvím svébytných uměleckých strategií vypořádávají s nejistotou spočívající v tom, zda a jakým způsobem lze pomocí audiovizuálních prostředků reprezentovat realitu. Poslední promítací blok shrnuje předchozí kapitoly výzkumného projektu etc. galerie nazvaného Politika pravdy a rekapituluje klíčové přístupy, které umělcům a umělkyním umožňují reflektovat a proměňovat východiska své tvorby i možnosti samotného dokumentárního média.
Během večera budou promítána videa autorů etablovaných na české i mezinárodní scéně, jejichž práce představuje vlivné modely kritických přístupů k dokumentární umělecké tvorbě.

Hranici mezi realitou a fikcí podvrací film Adély Babanové Návrat do Adriaportu. Umělkyně rekonstruuje prostřednictvím rozpohybované koláže historický projekt, který se nikdy neuskutečnil. Dokumentární zhmotnění vize stavby tunelu až k Jadranskému moři groteskním způsobem reflektuje restriktivní charakter soudobé politické situace v Československu.

Rosalind Nashashibi ve svém videu Electrical Gaza zachycuje všední chod života v palestinském pásmu Gazy během probíhajícího vojenského útoku ze strany izraelského státu. Kombinací observačního módu s animovanými momenty umělkyně podtrhuje politickou situovanost všedních míst.

Film Mich’aela Zupranera The Snow Tapes pracuje s nahrávkami z kamery, které pořídila palestinská rodina žijící v Izraelci kontrolovaném sektoru Hebron. Dvoukanálová projekce srovnává záběry potyček s izraelskými osadníky s reakcemi samotné rodiny při sledování nahrávek. Zupraner tak namísto distancovaného pohledu na „druhého“ přináší reflexi samotného procesu zaznamenávání konfliktu mezi dvěma (kulturně odlišnými) komunitami.

Hito Steyerl ve svém filmu In Free Fall sleduje propojené mechanismy ekonomiky, násilí a zábavy v éře globálního kapitalismu, které ukazuje na pozadí příběhu o ikonickém typu letadla Boeing, jež se objevuje v mnoha filmech. Samotná cirkulace obrazů a distribuce uměleckých děl je reflektována jako součást tohoto koloběhu.

Dnes již kanonický film Intervista Anriho Saly rekonstruuje prostřednictvím nalezeného záznamu, jemuž chybí zvuková složka, vystoupení mladé, politicky zanícené ženy na kongresu albánské komunistické strany v 70. letech. Salovo pátrání po původním obsahu projevu rekonstruuje událost ze současného pohledu zúčastněných aktérů, především pak z pohledu oné mladé ženy, jíž je Salova matka Valdet.

Promítaná videa:

Adéla Babanová – Návrat do Adriaportu (2013, 13 min)

Rosalind Nashashibi – Electrical Gaza (2015, 17 min)

Michael Zupraner – The Snow Tapes (2011, 14 min)

Hito Steyerl – In Free Fall (2010, 33 min)

Anri Sala – Intervista (1998, 26 minut)

 

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková, Markéta Jonášová a Anna Remešová

Všechny filmy jsou v anglickém jazyce či mají anglické titulky.

All movies are in English or have English subtitles.