Politika pravdy IV – (Re)inscenace (pásmo videí)

 
 

Datum: 25.09.2018
Začátek: 19:00

Politika pravdy IV – (Re)inscenace (pásmo videí)

Čtvrtá kapitola programu o dokumentárních tendencích ve videu pojednává o příkladech inscenace či herecké rekonstrukce událostí, jež si zasluhují nové přehodnocení. Jedná se o strategie použité v případech, kdy je užití přímých záznamů nedostačující či problematické, anebo je nemožné z důvodu absence archivních materiálů.

Během promítacího večera uvedeme čtyři videa od zahraničních umělců, které explicitně pracují s formátem reinscenace. Prvním z nich bude dílo Spielberg’s List Omera Fasta, které je postavené na rozhovorech s komparzisty účinkujícími ve Spielbergově filmu Schindlerův seznam. Vzpomínky na situace natáčení se mísí s připomínáním skutečných historických událostí a vyprávění směřuje k mnohovrstevnatému pojetí „minulé“ zkušenosti.

Rumunská umělkyně Irina Botea Bucan natočila v roce 2006 společně se studenty školy Institutu umění v Chicagu půlhodinové video s názvem Auditions for a Revolution, ve kterém protagonisté před kamerou přehrávají klíčové momenty pádu Ceaușescova režimu v Rumunsku v roce 1989. Ikonické scény, vysílané tehdy naživo v rumunské televizi, jsou zopakovány téměř do detailů, přičemž se tak vyjevuje skutečnost, jak těžko lze uchopit a zpracovat i velmi nedávnou historii.

Ve videu Mrs. Goldstein z roku 2006 se Avi Mograbi vrací k traumatické události z roku 1994, kdy byl v Jeskyni patriarchů v Hebronu spáchán masakr palestinských muslimů Baruchem Goldsteinem. Mograbi se vyhýbá přímým dokumentárním materiálům vztahujícím se k události, namísto toho zve tři herečky a inscenuje před kamerou casting na roli manželky masového vraha.

Promítací večer doplní dílo mladého ukrajinského umělce Mykoly Ridnyiho nazvané Grey Horses z roku 2016, ve kterém autor vzpomíná na svého pradědečka anarchistu Ivana Krupského. Za pomoci přátel a ukrajinských aktivistů insceují epizody z jeho života a vytváří tak obraz propojující minulé i současné události Ukrajiny.

V září pokračujeme v dlouhodobém výzkumném projektu etc. galerie zabývajícího se dokumentárními strategiemi v současném videu. V návaznosti na klíčový text umělkyně a teoretičky Hito Steyerl s názvem Politika pravdy. Dokumentarismus v umění se ptáme, jak může být dokumentární praxe aktuálním prostředkem politického jednání a jaké dnes umění nalézá způsoby, díky kterým se vyrovnává se ztrátou důvěry v reprezentaci reality.

 

Promítaná videa:

Omer Fast – Spielberg’s List (2003)

Irina Botea Bucan – Auditions for a Revolution (2006)

Avi Mograbi – Mrs. Goldstein (2006)

Mykola Ridnyi – Grey Horses (2016)

 

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

Politika pravdy IV – (Re)inscenace

11. – 30. 9. 2018

 

Projekt je finančně podpořen granty od Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.