Politika pravdy III: Obraz druhého

Datum: 01.05.2018 — 17.06.2018
Začátek: 18:00

Galerie etc. v roce 2018 pokračuje v dlouhodobém výzkumném projektu Politika pravdy, který byl započat již na konci roku 2017. Program je zaměřený na prezentace současných umělců pracujících experimentálně a analyticky s nástroji dokumentárních videí. Výzkumný projekt se nazývá Politika pravdy a jeho třetí tematický blok má podtitul Obraz druhého. Nový program galerie není zaměřen na měsíční výstavní projekty, jak tomu bylo doposud, ale na jednotlivé promítací večery, které doprovází přednášky a diskuze s teoretiky/čkami a vystavujícími umělci/kyněmi.

Politika pravdy – III. část: Obraz druhého

Kdo je dnes náš “druhý”? A jak s jeho obrazem pracuje kamera? Třetí kapitola výzkumného projektu Politika pravdy se soustředí na průsečíky dokumentárních přístupů se současným postkoloniálním myšlením a inkluzí komunit definovaných kulturní odlišností. Program budou tvořit večerní promítání a přednáška filozofa Josefa Fulky.

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová