Politika pravdy II: Observace

 
 

Datum: 10.03.2018 — 15.04.2018

Galerie etc. v roce 2018 pokračuje v dlouhodobém výzkumném projektu Politika pravdy, který byl započat již na konci roku 2017. Program je zaměřený na prezentace současných umělců pracujících experimentálně a analyticky s nástroji dokumentárních videí. Výzkumný projekt se nazývá Politika pravdy a jeho druhý tematický blok má podtitul Observace. Nový program galerie není zaměřen na měsíční výstavní projekty, jak tomu bylo doposud, ale na jednotlivé promítací večery, které doprovází přednášky a diskuze s teoretiky/čkami a vystavujícími umělci/kyněmi.

Politika pravdy – II. část: Observace

V březnu s prezentací videí dokumentaristy a publicisty Oleksiye Radynského začínáme druhou kapitolu dlouhodobého výzkumného projektu Politika pravdy, který se zaměřuje na vývoj dokumentárních strategií v současném videu. Tentokrát bude pozornost směřována k otázce observačního módu, strategie využívané v současném dokumentárním i výtvarném videu. Série projekčních večerů bude zahájena představením videí od umělce Oleksiye Radynského (UA). A v následujících týdnech budou v programu dále uvedeni čeští i zahraniční umělci a umělkyně pracující s důvěrou v záznam kamery.

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová