Politika pravdy II: Observace (pásmo videí)

Datum: 03.04.2018
Začátek: 19:00

Druhá kapitola dlouhodobého výzkumného cyklu etc. galerie s podnázvem Observace si klade za cíl přiblížit podoby observačních strategií v současném videu a filmu. Observační metody provází dokumentární film napříč jeho vývojem, a je proto namístě klást si otázku, jaký vývoj prodělaly v posledních desetiletích na poli umění a zda lze skrze ně nahlédnout způsob, jakým současní umělci uvažují o společenském či politickém vývoji, o proměně prostředí, v němž žijí, nebo o způsobu, jak se mění životní a pracovní podmínky. Podle nás je totiž možné tvrdit, že již samotná potřeba užití observačního módu může představovat reakci na aktuální stav společnosti. Zřetelněji to pak vychází najevo tehdy, kdy se začneme zabývat důvody a kontextem, v němž se tvůrce rozhodne po dané metodě sáhnout.

V dubnu pokračujeme v dlouhodobém výzkumném projektu etc. galerie zabývajícího se dokumentárními strategiemi v současném videu. V návaznosti na klíčový text umělkyně a teoretičky Hito Steyerl s názvem Politika pravdy. Dokumentarismus v umění se ptáme, jak může být dokumentární praxe aktuálním prostředkem politického jednání a jaké dnes umění nalézá způsoby, díky kterým se vyrovnává se ztrátou důvěry v reprezentaci reality.

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

Druhé komentované pásmo videí přinese:

ARTUR ŻMIJEWSKI – Dieter, Patricia, Ursula (2007)
NIRA PEREG – Sabbath 2008 (2008)
LUCIA NIMCOVÁ – Martelinar (2008)
ŠTĚPÁN PECH – Díry (2014)