Politika pravdy II: Observace (křest brožury)

Datum: 14.04.2018
Začátek: 13:00

Politika čočkové pravdy: křest brožur + polévka

Do galerie dorazily brožury k druhé kapitole dlouhodobého výzkumu Politika pravdy a vy máte jedinečnou šanci stavit se pro ně v sobotu, kdy budeme mít otevřeno celé odpoledne a nabízet k ní čočkovou polévku.

Budeme pouštět videa z našeho programu na přání, komentovat jednotlivé výstupy našeho dlouhodobého programu a společně diskutovat. Přijďte si pro brožuru, polévku nebo se jenom podívat na videa, která jste zatím nestihli shlédnout.

V brožuře mimo jiné najdete úvod k druhé kapitole, rozhovor s teoretičkou pohyblivého obrazu Erikou Balsom a esej od filmaře Oleksiye Radynského.

Druhá kapitola dlouhodobého výzkumného cyklu etc. galerie s podnázvem Observace si klade za cíl přiblížit podoby observačních strategií v současném videu a filmu. Observační metody provází dokumentární film napříč jeho vývojem, a je proto namístě klást si otázku, jaký vývoj prodělaly v posledních desetiletích na poli umění a zda lze skrze ně nahlédnout způsob, jakým současní umělci uvažují o společenském či politickém vývoji, o proměně prostředí, v němž žijí, nebo o způsobu, jak se mění životní a pracovní podmínky. Podle nás je totiž možné tvrdit, že již samotná potřeba užití observačního módu může představovat reakci na aktuální stav společnosti. Zřetelněji to pak vychází najevo tehdy, kdy se začneme zabývat důvody a kontextem, v němž se tvůrce rozhodne po dané metodě sáhnout.

Kurátorky projektu: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

Pásmo videí:

ARTUR ŻMIJEWSKI – Dieter, Patricia, Ursula (2007)
NIRA PEREG – Sabbath 2008 (2008)
LUCIA NIMCOVÁ – Martelinar (2008)
ŠTĚPÁN PECH – Díry (2014)