Politika pravdy – I. část
Vernisáž 21. listopadu v 19:00

Datum: 21.11.2017 — 31.01.2018
Začátek: 19:00

Galerie etc. představuje nový výstavní program, který poběží od listopadu 2017 do konce roku 2018. Program je zaměřený na prezentace současných umělců pracujících experimentálně a analyticky s nástroji dokumentárních videí. Výzkumný projekt se nazývá Politika pravdy a jeho první tematický blok má podtitul Mezi realitou a fikcí. Nový program galerie nebude zaměřen na měsíční výstavní projekty, jak tomu bylo doposud, ale na jednotlivé promítací večery, které budou doprovázet přednášky a diskuze s teoretiky/čkami a vystavujícími umělci/kyněmi.

Politika pravdy – I. část: Mezi realitou a fikcí

Vytyčení přesných hranic dokumentu selhává zejména v okamžiku, chceme-li jej vymezit vůči fikci. Současně se nelze spolehnout na to, že formy zažité jako dokumentární jsou zaručeně nositeli pravdivých sdělení. Kritické pozadí tendence v umění popisované jako dokumentarismus nás naučilo být obezřetnými vůči konstruovanosti prostředků, jakými umělecká díla komunikují. Naučili jsme se, jak mít na zřeteli jejich manipulativní potenciál a rozlišovat, kdy ustálené formáty přenosu informací zneužívají své důvěryhodnosti.

Vývoj dokumentárních strategií se však neuzavřel s jednou historickou etapou, která představovala jejich boom a bohatou teoretickou reflexi. Dlouhodobý projekt etc. galerie se proto zaměřuje na umělecké postupy v pohyblivém obraze rozvíjené v posledních letech, u kterých lze vysledovat dokumentární aspekty a/nebo polemický vztah vůči pravdivosti informací, s nimiž jejich autoři pracují. Projekt tak rovněž krouží kolem otázek, jakou pozici umělci zaujímají ke ztíženým podmínkám posuzování mediálně zprostředkovaných faktů a jakým způsobem poukazují na téma pravdivosti v době označované jako “postfaktická”.

Kurátorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová