OPEN CALL – seminář s Marií Walsh pro umělkyně a umělce pracující s pohyblivým obrazem

Datum: 13.11.2019 — 29.11.2019

Etc. galerie vyzývá umělkyně a umělce k účasti na semináři Odlišnost tvořená odlišností v umělecké tvorbě: Znepokojivá (feministická) identita, který povede britská teoretička a kritička Maria Walsh. Seminář bude příležitostí k diskuznímu setkání autorek a autorů z místní scény, kteří pracují s médiem pohyblivého obrazu a svou tvorbu vztahují k feministickému myšlení. Obsahem setkání budou krátké prezentace tvorby účastnic a účastníků (5–10 min) na základě reflexe textů Elizabeth Grosz Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art a Amelie Jones Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject. V závěru semináře proběhne společná diskuze.

Seminář se odehraje v pátek 6. Prosince 2019 od 14:30 v prostorách konání festivalu PAF Olomouc. Po semináři bude následovat veřejná přednáška Marie Walsh a projekce dvou filmů od umělkyní Lucy Beech a Rehany Zaman.

Seminář je zdarma a bude probíhat v anglickém jazyce. Z důvodu časového omezení je limitována kapacita účastníků na 8 osob. Přihlášení je závazné, pro případ náhlého odřeknutí budou vybráni 2 náhradníci.

Svá autorská portfolia a krátké motivační texty v angličtině se zdůvodněním, proč byste se rádi semináře zúčastnili, posílejte na mail.etcgalerie@gmail.com do 29. listopadu 2019. Potvrzení vybraným účastníkům a účastnicím zašleme do 2. prosince 2019.

Dr. Maria Walsh je spisovatelka a kritička působící v Londýně. Spoluorganizuje výzkumnou skupinu Subjektivita a feminismus na Chelsea College of Arts, kde působí jako profesorka pohyblivého obrazu. Ve svém výzkumu pohyblivého obrazu se změřuje na teorii performativity, kontinentální filozofie a feministickému přepracování fenomenologie. Zkoumá displej jako kritické místo terapeutického setkání v neoliberálním kontextu. Její umělecká kritika, včetně rozhovorů a recenzí umělců, se pravidelně objevuje v Art Monthly. V srpnu 2019 vyšla kniha Women Artists, Feminism and the Moving Image: Contexts and Practices, do které přispěla, a v současnosti připravuje monografii s provizorním názvem Performative Therapeutics in Contemporary Artists’ Moving Image.