Neklid obrazu III: Potřeba sdílení (projekce)

 
 

Datum: 21.10.2019 — 17.11.2019

Promítání proběhne 7. listopadu 2019 od 19:00.

Promítací pásmo Potřeba sdílení představuje umělecká videa, jejichž autorky a autoři pracují s audiovizuálním obsahem sdíleným uživateli prostřednictvím sociálních médií, a to především prostřednictvím platformy YouTube. Umělkyně a umělci pracují s obsahem vytvářeným uživateli jako se symptomatickým materiálem, který podrobují srovnávací analýze, aby odhalili ustálené vzorce chování na internetu. V množství dat, která po sobě uživatelé internetu zanechávají, dominuje z velké části profesionální komerční produkce, ale najdeme v nich i obsah, který svými dokumentárními atributy zaznamenává způsob života různých společenství. Představa, že tyto audiovizuální materiály zaznamenávají pravdivou výpověď o svých tvůrcích, je však některými umělci zpochybňována. Umělci ve svých videích poukazují na strukturu vykořisťujících vztahů, které se na zdánlivě demokratických platformách odehrávají, neboť obrazy vytvořené uživateli mohou být snadno přivlastněny a zneužity ke stereotypnímu zobrazení určitého společenství. Analýza obsahu vytvářeného uživateli nemusí nutně spočívat v privilegovaném typu distancovaného voyeurismu, ale může také sloužit jako nástroj radikální empatie, která sdílením osobní zkušenosti přispívá k aktivizaci a mobilizaci soucitu a solidarity.

Tomáš Kajánek

Promítaná videa:

Daniil Revkovskiy & Andrey Rachinskiy – Labor Safety in Dnipropetrovsk Region – 2018 – 22:13 min

Neozoon – Call of the Wild – 2016 – 3:48 min

Neozoon – Big Game – 2013 – 7:20 min

Neozoon – MY BBY 8L3W – 2014 – 3:02 min

Aria Dean – Eulogy for a Black Mass – 2019 – 5:54 min

Penny Lane – The Pain of Others – 2018 – 71 min

 

Projekt je finančně podpořen granty od Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Etc. galerie se řídí principy Feministické umělecké instituce (feministinstitution.cz).