František Fekete: Queers*Mystics*Ravers

 
 

Datum: 29.06.2023 — 06.08.2023
Začátek: 18:00

vernisáž: 29. 6. 2023 od 18 hodin
o
tevírací doba: čt-ne: 15:00 – 20:00
ve čtvrtek 6. 7. zavřeno (státní svátek)

UPOZORNĚNÍ: STROBOSKOPICKÝ EFEKT, může způsobit záchvat osobám s citlivostí na světlo

kurátorka: Nela Klajbanová

Sólová výstava Františka Fekete Queers*Mystics*Ravers představuje nové video ve formě strukturální pohyblivé koláže. Archiv autorských kreseb se stává stavebním materiálem pro stroboskopickou animaci, která ztvárňuje metamorfující postavy raverů, mystiků a queerů.

František Fekete se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje tématům spjatým s vynalézáním identit/y a hledáním postavení a úlohy umělce*kyně v dnešním světě. Často využívá principy autoportrétu, se kterým pracuje ve videu nebo kresbě. Ve výstavě Queers*Mystics*Ravers nás přenáší do procesů a kolektivních zážitků z prostředí rave kultury. Proměnlivá ztvárnění postav reflektuje zkušenost spojenou s queer scénou, ravem a mystikou a odkazuje na rozpolcenost při zakotvení v identitě a vědomého vnitřního a tělesného procesu z rave prožitku. 

Queer jako nenormativní a proměnlivé vynalézání a manifestace lidské identity, rave jako hraniční tělesný zážitek, a mystika jako vědomí neustále se proměňující skutečnosti. Každá postava je jiná, ale všechny jsou podoby téhož. Stojí na místě, ale přesto se pohybují neustálou proměnou své formy. 

Video zpracovává archiv 114 kreseb ztvárňujících metamorfující postavy queerů, mystiků a raverů, které jsou dle jednoduchého principu dělené na čtyři části. Tyto díly potom vytvářejí jednotlivá políčka výsledného videa. Uspořádání jednotlivých částí do koláží a jejich pořadí v čase je určeno matematickou strukturou, která je generována náhodně. Každá část koláže má specifický znak a scénář videa potom tvoří struktura několika tisíců těchto znaků a jejich chronologie. Archiv autorských kreseb s využitím flicker efektu tak připomíná znaky strukturálního filmu. 

U kreseb jde často o spontánní a rychlé záznamy tělesných a spirituálních prožitků vtělených do jednoduchých, často fantaskních postav, jejichž podoba je dána samotným procesem kresby vytvářející introspektivní záznamy emociálních autoportrétů.

Obraz Feketemu slouží jako prostředek pro sebepoznání a je patrný i v jeho předešlé tvorbě. Ve výstavě využívá obraz jako autoportrét vůči metamorfóze postav. Stroboskopický a dekonstruktivní charakter videa je inspirován pobytem v klubovém prostředí, kde se stáváme raverem, ale také queerem a mystikem. Zobrazuje neustálé vynalézání sebe sama skrze jiné a zprostředkovává smyslovost spojenou s taneční kulturou a rozšířeným vědomím. Obraz je doprovázen hudbou Omara El Sadeka, vystupujícím pod jmeném Qow, a vznikla přímo pro video ve výstavě.

Z beden se ozývá rytmické dunění, čas nemá konec ani začátek. Postavy se pohybují jako jedno kolektivní tělo, proces nemá žádný viditelný narativ. Postavy se smyslově napojují jedna na druhou, jejich ego se rozplývá do neurčita. Společně vytváří proměnlivý tvar s odhodláním uniknout každodennímu provozu jejich myslí a těl. 

 

František Fekete (*1993, Košice) je aktivní jako umělec, kurátor a kulturní pracovník. V roce 2020 absolvoval magisterské studium v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Absolvoval také stáž na Aalto University v Helsinkách a v ateliéru Grafického designu a nových médií na UMPRUM. Jako vizuální umělec reflektuje zejména téma a proces vynalézání identity skrze produkci a zjevování obrazu. Jeho tvorba zahrnuje video, fotografie, koláže, kresby či instalace. Mezi jeho sólové projekty patří výstavy v galerii etc. (2023), galerii Sam83 (2021) či v GHMP (2018), vystavoval také na mnoha dalších skupinových výstavách. Od roku 2020 pracuje jako produkční a kurátor tranzit.cz. Mezi lety 2016–2022 byl jedním z kurátorů galerie 35m2. Kromě toho spolupracoval s dalšími uměleckými institucemi, například s Akademií výtvarných umění v Praze (2019–2020), s GAMU v Praze (2019) nebo s Domem umění města Brna (2017).

 

Soundtrack: Qow (Omar El Sadek)
Mastering: Oliver Torr
Produkce: Anna Davidová, Sára Märc
Architektura: Kateřina Radakulan
Instalace a technické zajištění: Mikoláš Balcar, Jakub Slanina
Grafika: Nela Klímová
Fotodokumentace: Jan Kolský

Projekt byl finančně podpořen hl. městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem kultury ČR.