Dror Daum
Bát se žít

 
 

Datum: 10.10.2016 — 06.11.2016
Začátek: 19:00

Filozofování je přípravou na smrt 

Říká se, že abychom pochopili, co to znamená být autentickou lidskou bytostí, musíme se smířit se skutečností, že jednoho dne zemřeme. Toto neustálé promítání našich životů na horizont smrti nazývá Martin Heidegger „bytím k smrti“. Současná společnost zcela nepokrytě téma smrti nepřijímá. Politika strachu a její vrcholný argument – smrt – je používán jako nástroj k tomu, aby lidé byli udržováni v závislosti na moci. Ačkoli autentického lidského života může být dosaženo tím, že se postavíme tváří v tvář konečnosti a snaze nalézt význam konce našeho života, místo toho raději zůstáváme naživu v nepřirozeném, ale bezpečném prostředí, pod ochranou toho, co naší existenci ubírá tento ryzí prvek – morálky.

Drod Daum ve svých fotografiích pojímá téma autenticity inteligentním a nepřímočarým způsobem. Jeho obrazy jsou velmi často manipulované a upravované, ovšem způsobem, který dekonstruuje myšlenku „photoshopovaného obrazu“, banálního a v dnešní době tolik zprofanovaného. Při sledování jeho fotografií musíme pečlivě pozorovat každý obraz a hledat chybu, která nás zavede zpět na hranici mezi přirozeností a umělostí. Rozhraní toho co je přirozené a umělé. Přesto věřím, že to, co nás fascinuje na těchto dvou pojmech je naše chápání kultury (toho, co je nepravé, napodobenina) jako něčeho, co se pokouší znehybnit přírodu. Zachytit její momenty a zmrazit je, abychom mohli falešně tvarovat a přetvářet naši osobitost.

Kurátor: Piotr Sikora

Dror Daum (nar. 1970 v Jaffě) působí v Tel Avivu. Samostatně vystavoval například v Noga Gallery of Contemporary Art v Tel Avivu; Herzliya Museum of Contemporary Art; a Alon Segev Gallery v Tel Avivu. Jeho práce jsou zastoupeny i na společných výstavách, např.: Art TLV, 2nd Tel-Aviv Biennale of Contemporary Art v Tel-Avivu; Kuandu Museum of Fine Art, Taipei a the Israel Museum v Jeruzalémě. Daum získal ocenění izraelského Ministerstva kultury z roku 2014 a 2005 a magisterského programu na Bezelalově Akademii z roku 2008.

Ve své tvorbě se Dror Daum pokouší ilustrovat moderní život ve stínu konstantní úzkosti. Místo toho, aby pracoval s fotografií na základě její historické funkce, programově se snaží vyhnout konvenčním procesům tím, že pohlíží na fotografii jako na alternativní představu, jako na objekt v rámci světa a přitom mění vztahy mezi fotografií a prostorem.

Piotr Sikora (nar. 1986 v Krakově) – vystudoval Dějiny umění na Jagelonské univerzitě v Krakově. Kritik a autor textů pro katalogy. Členem polské sekce AICA. Od roku 2013 do roku 2015 byl kurátorem sekce ShowOFF na festivalu Photomonth v Krakově. Získal stipendium Ministerstva kultury a národního dědictví. Vášnivý hráč cyklo pola. Žije a pracuje mezi Prahou a Krakovem.

http://fotografestival.cz/2016/event/scared-to-live

fotograf-festival-cmyk_retouch israel_logo_blue-n-white logo-sfk