Anna Davidová

Anna Davidová (ona/její) působí jako produkční a projektová manažerka. Absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím hlavním zájmem je historie a teorie moderního a současného umění, zejména témata jako efemérnost a destrukce v umění. Podílela se na projektu Contact Zones a pracovala jako produkční v pražské Fotograf Gallery. V současnosti působí jako projektová manažerka v literární sekci Francouzského institutu v Praze a jako produkční v etc. galerii.