Mark Ther
Villa?

 
 

Datum: 31.05.2012
Začátek: 20:30

 

Video Marka Thera Villa? otevírá několik klíčových motivů, kterými se autor poslední dobou soustavně zabývá. Na pozadí estetiky prvorepublikové vily tematizuje homosexualitu, rodinnou historii a trauma Sudet. Rozostřené dlouhé a vizuálně silné záběry míst a postav bez dialogů v interiérech vily navozují skličující pocit přízračnosti celého příběhu.

Mark Ther
Villa?, 12’05¨, 2010