Jan Wollner
Vinglerova Pozice

 
 

Datum: 27.04.2012
Začátek: 18:00

Pro umění 60. let jsou příznačné různé druhy experimentů. Vinglerova konzervativní pozice se jim zdánlivě zcela vyhnula, ale při bližším pohledu se ukáže, že ji lze číst naopak jako skrytý dialog s jeho experimentujícími kolegy.

Přednáška teoretika umění Jana Wollnera, který v současné době připravuje svou doktorandskou práci na téma fenoménu českého sochařství 20 – 21. století. Wollner je také autorem kritické statě v novém katalogu, který vyšel u příležitosti výstavy sochaře Vincence Vinglera v GHMP. O problematice, týkající se rozporu Vinglerovy celoživotního zvířecího sujetu a experimentálního projevu typického pro 60. léta pohovořil na přednášce nazvané Vinglerova pozice.