Martina Mullaney
Enemies of Good Art – Documentation of the Movement

 
 

Datum: 24.10.2012 — 11.11.2012
Začátek: 20:00

Výstava irské umělkyně Martiny Mullaney seznamuje diváka s dlouhodobým projektem “Enemies of Good Art – The Documentation of an art Movement”, na kterém autorka pracuje od roku 2008. Jde o výzkum v oblasti společenského vnímání umělkyň – matek, otázky genderu a společenské izolace. Na toto téma uspořádala Mullaney sled přednášek a veřejných setkání v předních britských uměleckých institucích a vedla pořad v londýnském rozhlasu. Projekt je záznamem z diskuze vedené umělkyní a je pořádán v rámci festivalu fotograf – mimo formát.

Markéta Kinterová