Magda Stanová
S vědci o umění

 
 

Datum: 14.05.2013 — 16.06.2013
Začátek: 18:00

 

Výstava Magdy Stanové v etc. galerii není v pravém slova smyslu výstavou. Prostor galerie se po tři týdny stává místem pro performance, besedy a přednášky umělkyně, která se v poslední době soustavně snaží analyzovat proces uměleckého tvoření. Její tři po sobě následující intervence v etc. galerii (Moment, kdy bylo vše možné, Algoritmy ve fotografii, S vědci o umění) jsou performativními přednáškami, ve kterých si umělkyně ověřuje některé principy převzaté z exaktních věd, jež pak aplikuje do umění. Pracuje s diagramy, odkazuje na teorie vědců z oborů vzdálených umění, propůjčuje si pojem algoritmu, jehož prostřednictvím nahlíží na jednotlivé mezníky v životě (nejen) umělce, jako na sled po sobě jdoucích kroků, které vedou postupně k řešení, tj. ke vzniku výtvarného díla, k tomu, že se člověk stane umělcem. První z akcí začíná otázkou: “Student umělecké školy nemusí absolvovat žádný předmět z exaktních věd. Ale, co když právě v těchto oborech jsou myšlenky, které by mohly přinést vhled do chápání umění?”. Kromě východiska, že exaktní vědy mohou být inspirativní pro porozumnění procesu tvoření, pracuje Magda Stanová s pojmem ambivalentnosti v umění, s vlastností, která podle neurovědce Semira Zekiho v exaktních vědách chybí a naopak defiluje v oblasti “neuchopitelného” umění.

Magda Stanová nestaví galerii do pozice laboratoře, nevytváří tzv. work in progress, takže každá z akcí je svébytná a zároveň tvoří jednotný koherentní celek. Diagramy, pomocné nákresy, jejichž prostřednictvím se pokouší osvětlit teorii, na které pracuje, vytváří dočasnou instalaci  křehké vizuality a úsporné znakové řeči, kde vše zmizí před každou následující akcí a prostor galerie se stane tabulou rasou pro další představení, aby nakonec pozvala ke konfrontační debatě vědce pohybující se jak na poli exaktních, tak humanitních věd.

Markéta Vinglerová