Home
2007/004_je_to_tak

▲ zpět◄ předchozí► další

english

Jan Nálevka Je to tak / That's the way it is

Cena Jinřicha Chalupeckého Finále 2007

Všechny texty použité v těchto třech videích byly vybrány z tištěných reklam. Výchozím materiálem byly vždy kompletní ročníky deníku Dnes a časopisů Reflex a Time IN. Každé ze tří videí odpovídá jednomu titulu. Byla použita všechna tvrzení či doporučení, která nemají přímou návaznost na nabízený produkt.

Každý text byl použit jen jednou. Texty jsou seřazeny podle abecedy, 84 % je českých, 16 % anglických. Jednotlivá písmena jsou řazena za sebou a posouvají se v intervalu cca 4 písmena /1s. Vždy se střída černé písmeno s bílým, vzniká tak jakýsi stroboskopický efekt. Cílem bylo vytvořit zahlcující množství textu na hranici čitelnosti. Autorem stále se opakujícího klavírního doprovodu je Aphex Twin. Součástí projektu jsou placky (odznaky) s jednotlivými hesly k rozebrání během vernisáže.

Jan Nálevka, 2007
© 2007, etc. galerie

Kateřinská 20, Praha 2, Czech Republic / info@etcgalerie.cz