Když ruce mluví
přednáška Josefa Fulky

 
 

Date: 01.05.2018
Beginning: 18:00

V přednášce se budeme zabývat Neslyšícími a znakovým jazykem jakožto figurami jinakosti. V západním myšlení (počínaje Platónem) se Neslyšící často objevuje jako paradigmatický příklad, sloužící k ilustraci často zásadního filosofického problému: otázky jazyka, abstraktního myšlení, existence vrozených idejí atd. Naším cílem bude ukázat, že tato postava se stává podnětem k nejrůznějším projekcím ze strany filosofů. Neslyšící a znakový jazyk může totiž sloužit jako příklad pozitivní i negativní, přičemž jako takový častěji vypovídá o myšlení toho či onoho filosofa, spíše než že by byl výsledkem nějakého empirického pozorování.
Akce bude tlumočena do českého znakového jazyka.
Občerstvení zajištěno.
* * *
Přednáška je součástí dlouhodobého výzkumného projektu etc. galerie, který pod názvem Politika pravdy zkoumá dokumentární strategie v současném videu. Třetí kapitola projektu nazvaná Obraz druhého se soustředí na průsečíky dokumentárních přístupů se současným postkoloniálním myšlením a inkluzí komunit definovaných kulturní odlišností. Program budou tvořit večerní promítání videí v průběhu května a června.