Politika (svařené) pravdy
19:00

Date: 19.12.2017
Beginning: 19:00

V úterý 19. prosince budeme v etc. křtít svařeným vínem publikaci k prvnímu projekčnímu pásmu videí v rámci výzkumného projektu Politika pravdy.

Večer proběhne za účasti přispěvatelů a přispěvatelek a po diskuzi bude následovat promítání, které naváže na příspěvky v publikaci.

* * *
Dlouhodobý projekt etc. galerie se zaměřuje na umělecké postupy v pohyblivém obraze rozvíjené v posledních letech, u kterých lze vysledovat dokumentární aspekty a/nebo polemický vztah vůči pravdivosti informací, s nimiž jejich autoři pracují. Projekt tak krouží kolem otázek, jakou pozici umělci zaujímají ke ztíženým podmínkám posuzování mediálně zprostředkovaných faktů a jakým způsobem poukazují na téma pravdivosti v době označované jako “postfaktická”.

doprovodná brožura k projektu
Politika pravdy
I. část – Mezi realitou a fikcí

editorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová
autoři textů: Vít Havránek a Jan Bierhanzl
grafická úprava: Nela Klímová

Publikace vychází za finanční podpory VUT v Brně a Nadace pro současné umění Praha.