Představy komunity VIII: Mé významné druhé

Datum: 29.11.2021 — 10.12.2021

Projekce a diskuse s Ulrike Gerhardt proběhne 29.11.2021 od 18:00 v kině Ponrepo

kurátorky: Ulrike Gerhardt a Markéta Jonášová
umělkyně: Ieva Balode, Masha Godovannaya, Lea Petříková, Alžběta Bačíková, Alex Martinis Roe

Program s názvem Představy komunity VIII: Mé významné druhé narušuje kulturní kánony, jež systematicky opomíjí významné příběhy žen a jejich úlohu v historii. Pět umělkyň zachycuje ve svých filmech příběhy přehlížených inspirativních žen či předchůdkyň feministických hnutí, jež vzdorují vyřazení z oficiální umělecké či politické historie, a to zejména v kontextu postsocialistických zemí. Snímek Ley Petříkové s názvem Podle čaroděje (2020) prozkoumává témata neviditelnosti, magie a snů. Inspirací jí byl nedokončený film Le Magicien (1947) nedoceněné surrealistické umělkyně Alice Rahon. Autorka ve snímku vypráví původní příběh čaroděje žijícího na dně moře po nukleární katastrofě a zároveň se inspiruje životem a dílem Rahonové. Masha Godovannaya představuje v krátkém filmu s názvem Only two words (Jen dvě slova) (2018) básně Holes (Díry) a Bone (Kost) americké básnířky Eileen Myles, které převádí do queer, postsovětské vizuální eseje se záběry na Petrohrad a New York. Snímek Alliances (Spojenectví) (2018) autorky Alex Martinis Roe sleduje neviditelný odkaz prvních feministek v Paříži. Prostřednictvím rozhovorů s angažovanými feministy/kami a aktivisty/kami přehodnocuje pohled na rok 1968 a hnutí za osvobození žen. Alžběta Bačíková vypráví ve snímku Prohnutá dlažba (2017) příběh neznámé české keramičky Jarmily B. v kulisách opuštěných lázní. Jarmila B. vedla život tiché rebelky a svými radikálními vizemi i chováním předběhla svou dobu. Inspiraci žánrem socialistického sci-fi  je vlastní snímku Commission (Zadání) (2020) autorky Ievy Balode, jenž stopuje putování mýtické matriarchální knihy mezi minulostí a budoucností.

Program byl připraven na základě spolupráce etc. galerie, platformy D’EST a Národního filmového archivu za podpory Nadace Rosy Luxemburgové. 

 

Ieva Balode, fotografie z díla Commission, 2020