Představy komunity V: Kameru všem!

Datum: 10.06.2021
Začátek: 17:30

! KAPACITA UDÁLOSTÍ JE JIŽ NAPLNĚNA !

Jak žádat Státní fond kinematografie o podporu na výrobu experimentálního filmu?

Etc. galerie ve spolupráci se Státním fondem kinematografie pořádá seminář pro autory a autorky, kteří by rádi podali žádost o finanční podporu na výrobu experimentálního filmu. Státní fond kinematografie podporuje výrobu samostatného kinematografického díla, jehož autor či autorka experimentuje s výrazovými prostředky, novými technologiemi či filmovým médiem. Výzva k podání žádostí o podporu v tomto dotačním okruhu je Státním fondem kinematografie vyhlašována jednou ročně a v předchozích letech byl mezi tvůrce rozdělen rozpočet ve výši 2 milionů Kč. Během semináře, který se uskuteční v prostorách etc. galerie, přiblíží zástupkyně Fondu Tereza Czesany Dvořáková a Monika Bartošová očekávání, která má Fond od projektů podpořených v okruhu experimentálního filmu, a představí jakým způsobem správně vyplnit formuláře žádosti o podporu. V závěru prezentace bude prostor pro dotazy ze strany účastníků. Kapacita semináře je omezena dle vládních restrikcí, a proto žádáme zájemce a zájemkyně, aby si do 8. června rezervovali místo na emailové adrese mail.etcgalerie@gmail.com. 

 

Po skončení semináře se uskuteční promítací pásmo Představy komunity V: Kameru všem!, na které jsou účastníci semináře srdečně zváni.

kurátor: Tomáš Kajánek
hlavní promítání: 10. 6. 2021 od 19:30 h

Počet diváků je omezený na 25 osob. Prosíme, zarezervujte si místo předem na mail.etcgalerie@gmail.com, děkujeme!

Ve výstavním projektu Kameru všem! se zaměříme na tvorbu uměleckých kolektivů, jež kriticky přistupují k reprezentačním strategiím pohyblivého obrazu. Promítací pásmo představí skupiny, které nehledají emancipační potenciál jen ve formě a obsahu uměleckého díla, ale také v podmínkách a způsobu jeho výroby. Problém reprezentace pomocí pohyblivého obrazu byl zdůrazněn na konci 60. let skupinou Medvedkin. Kolektiv vznikl jako reakce na diskuzi následující po společné projekci Markerova a Marretova filmu À bientôt, j’espère, jenž byl natočen na podporu stávkujících dělníků ve francouzském městě Besançon. Dělníci, kteří byli nespokojení se zobrazením ve filmu, společně založili filmový kolektiv s požadavkem sebe-reprezentace. Vedle skupiny Medvedkin z Besançon se podíváme na krátké filmy Rožavské filmové komuny, která používá filmové médium k utváření nové společnosti založené na principech nestátní demokracie, a českého kolektivu Prádelna, jenž problematizuje stereotypní zobrazování lidí v sociální nouzi.

Všechny filmy jsou opatřeny anglickými titulky.

Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva kultury ČR.